9 november 2020

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Som Privattandläkarna tidigare informerat om har riksdagen fattat beslut om ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Nu har regeringen beslutat om förordningen som träder i kraft den 9 november. Stöd kan lämnas under tre olika stödperioder, mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020. Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod.

Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst. E-tjänsten öppnar den 10 november. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

För mer information:
Regeringen: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare-infors/

Boverket: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare-infors/

Länsstyrelsen Östergötland (samordnare): https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—ostergotland/2020-11-05-klart-for-nytt-stod-till-enskilda-naringsidkare.html

Med vänlig hälsning

Privattandläkarna