Om Studentnätverket

Genom nätverket får du:

Nätverksträffar
Möjligheter att möta tandvårdsföretag under trevliga former med föreläsningar om aktuella ämnen.

Annonser
På vår hemsida kan du ta del av annonser för praktikförsäljning, arrende och rekrytering.

Anmäl dig till studentnätverket här

Nätverket är gratis och du har när som helst möjlighet att avsäga dig ytterligare information. Efter erhållen tandläkarexamen har du själv möjlighet att välja det medlemskap som passar dig och dina arbetsförhållanden bäst. Du blir alltså inte direktansluten till Privattandläkarna. Dock innebär examina att du inte längre kan vara med i studentnätverket.

Dokument:
Ladda ner vår broschyr om studentnätverket

Vill du ha mer information om studentnätverket?
Kontakta Ingela Andrée
Ansvarig Studentnätverket
08-555 44 605