Om Studentnätverket

Privattandläkarna erbjuder tandläkarstuderande på odontologiska fakulteter möjligheten att anmäla sig till Privattandläkarnas nätverk för studenter. Nätverket har som syfte att väcka intresse för företagande och sprida information om möjligheter till anställning inom den privata tandvårdsbranschen. Nätverket är även en plattform för kontakter mellan studenter och medlemsföretag och vid de lokala nätverksträffarna får du möjlighet att träffa Privattandläkarnas medlemmar.

Genom nätverket får du:

Nätverksträffar
Möjligheter att möta tandvårdsföretag under trevliga former med föreläsningar om aktuella ämnen.

Annonser
På vår hemsida kan du ta del av annonser för praktikförsäljning, arrende och rekrytering.

Anmäl dig till studentnätverket här

Nätverket är gratis och du har när som helst möjlighet att avsäga dig ytterligare information. Efter erhållen tandläkarexamen har du själv möjlighet att välja det medlemskap som passar dig och dina arbetsförhållanden bäst. Du blir alltså inte direktansluten till Privattandläkarna. Dock innebär examina att du inte längre kan vara med i studentnätverket.

gillaosspafacebookhemsida


Dokument:
Broschyr Privattandläkarnas Studentnätverk

 hej

Kontakta mig om du vill veta mer om studentnätverket

Hälsningar

Ingela Andrée
Ansvarig Studentnätverket
08-555 44 605