19 mars 2021

Nytt om stöd till företag med anledning av covid-19

Permitteringsstödet kvar på den högre nivån
Enligt uppgift från Ekot så fattade riksdagen den 18 mars beslut om att företag kommer kunna fortsätta korttidspermittera på den högsta nivån, det vill säga 80 procent av de anställdas arbetstid. Planen var tidigare att stödet skulle trappas ned från och med första maj, men möjligheten att korttidspermittera på 80 procent kommer finnas kvar åtminstone fram till sista juni enligt gårdagens beslut.

Omsättningsstöd till handelsbolag införs
Privattandläkarna har tidigare informerat om förslaget om att ett omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare, ska införas. Den 18 mars fattade regeringen beslut om detta. Stödet gäller för perioden mars 2020 till februari 2021 och kommer kunna sökas på respektive länsstyrelses webbplats från och med den 29 mars.

Läs mer
På de inloggningsbara sidorna på Privattandläkarnas hemsida ptl.se finns alltid aktuell information för medlemmar gällande covid-19, som inkluderar en frågor-och-svar-sektion.

Med vänlig hälsning
Privattandläkarna