24 februari 2021

Nytt gällande företagsstöd med anledning av covid-19

Nedan följer en kort sammanfattning gällande regeringens förslag om förlängning av vissa av de företagsstöd som upprättats med anledning av covid-19.

Korttidspermittering
Ansökan om stöd för korttidspermittering kan göras från och med 29 mars på Tillväxtverkets hemsida. Regeringen föreslår nu att företag ska kunna korttidspermittera på 80 procent, under ytterligare en månad. Det är månaden april det rör sig om och staten kommer fortsatt stå för 75 procent av kostnaden. Företag som söker stöd för hela perioden, det vill säga från och med december 2020 till och med juni 2021, kommer att få sex månaders stöd utbetalat (för december-maj) efter att ansökan godkänts.

Stöd för tappad omsättning
Ett stort problem med omställningsstödet och omsättningsstödet är att det inte fattats beslut om slutgiltig utformning samt hur ansökan och utbetalning ska ske.

Regeringen har meddelat att omställningsstödet för hösten och vintern kommer vara sökbart från och med torsdagen den 25 februari. Ansökan om stödet görs på Skatteverkets hemsida. Regeringen föreslår att omställningsstödet ska förlängas med ytterligare två månader, det vill säga under mars och april. Stöd kommer att ges till företag (företrädesvis aktiebolag) som tappat mer än 30 procent av sin omsättning.

Regeringen har även meddelat att beslut inom kort kommer att fattas om ny förordning om förlängt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, gällande perioden augusti 2020 till februari 2021. Den nya förordningen medför att det kommer bli möjligt att få ta del av omsättningsstödet även om man mottagit A-kassa under stödperioden.

Utöver detta är regeringen och samarbetspartierna överens om ett särskilt omställningsstöd riktat till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Detta stöd kommer att omfatta perioden mars 2020 till februari 2021.

Hyresstöd
I januari informerade regeringen att de föreslår att det hyresstöd som man kunde få för perioden april till juli 2020, ska återinföras. Stödet riktar sig till särskilt utsatta kundnära branscher och tandvård räknas som en sådan bransch. Under förra ersättningsperioden utgick det cirka 10 miljoner i stöd till företag verksamma inom tandvården.

Tillfällig likviditetsförstärkning förlängs
Möjligheten till anstånd med inbetalningar av avdragen preliminärskatt och arbetsgivaravgifter, föreslås gälla även för januari 2021.

Förbättringar i nedstängningsstödet
Utöver nämnda förslag föreslår regeringen förbättringar i nedstängningsstödet, som utgår till de verksamheter som enligt den föreslagna pandemilagen måste stänga efter beslut av regering, riksdag eller länsstyrelse. Som Privattandläkarna tidigare informerat om är dock tandvården föreslagen att undantas i pandemilagen, vilket innebär att regering, riksdag eller länsstyrelse inte kommer få besluta om att stänga ner en tandvårdsverksamhet oavsett var den är belägen.

Med vänlig hälsning
Privattandläkarna