2 december 2020

Nyheter gällande korttidspermitteringen under 2021

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om korttidspermittering och föreslagit att stöd för korttidspermittering kommer att utgå även under 2021.

Ändringar i förordningen
Regeringen har den 17 november publicerat ett antal förändringar i förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Ändringarna innebär en rad åtgärder som syftar till att öka graden av kontroll vid stöd till korttidsarbete. Bland annat ska företagen som ansöker om stöd för korttidsarbete från 2021 redan vid ansökan lämna ytterligare underlag, till exempel avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om korttidsarbete och uppgifter som styrker att företaget befinner sig i allvarliga ekonomiska svårigheter. En annan nyhet för 2021 är att från och med 31 januari ska utbetalningarna enligt förordningen ske månadsvis.

Tillväxtverket kommer att analysera vilka konsekvenser dessa ändringar i förordningen får för det fortsatta arbetet och kan i nuläget inte svara på vilka de praktiska konsekvenserna kommer att bli.

Föreslagna förändringar i lagstiftningen
Regeringen aviserade den 9 november att korttidsstödet förlängs med upp till sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. Samtidigt föreslås också att karensperioden om 24 månader efter avslutat stöd tillfälligt tas bort. Det innebär att företag som beviljats stöd tidigare men avslutat stödet, kan söka nytt stöd för tid från och med 1 december 2020.

Enligt regeringens avisering kommer staten stå för 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen fram till och med den 31 mars 2021. Under april, maj och juni 2021 kommer staten stå för 50 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.
Observera att det ännu inte går att ansöka om stöd för 2021.

Stöd till kompetensutveckling
Vid korttidspermittering frigörs tid för arbetstagarna. Regeringen föreslår därför att företag som beviljats stöd till korttidsarbete, från januari 2021 också ska kunna söka medel för att kompetensutveckla personalen som är permitterad. Privattandläkarna kommer att återkomma med ytterligare information om detta.

Till Tillväxtverket: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html

Med vänlig hälsning
Privattandläkarna