20 januari 2022

Nya riktlinjer gällande covid-19

Folkhälsomyndigheten (FHM) har beslutat om uppdaterade nationella rekommendationer för regionernas prioritering av testning och ändrade förhållningsregler om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Testning
Den 14 januari presenterade FHM ett stöd till regionernas eventuella prioriteringar i arbetet med testning för covid-19. Av stödet framgår att det under en viss tid kan vara aktuellt att särskilt prioritera testning av personer inom hälso- och sjukvård. Den 20 januari kompletterade FHM detta stöd med rekommendationen att under en period ge lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet.

Privattandläkarna har kontaktat respektive region för att få information om hur personal anställd inom den privata tandvården ska gå till väga, för att beställa test för covid-19. Privattandläkarna återkommer med information till respektive lokalavdelning när vi fått information från regionen.

Förhållningsregler om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk
FHM har också ändrat förhållningsreglerna om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:
• De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
• Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna

Även vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet är undantagna förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hälso-och sjukvård är inte definierad som en sådan nyckelfunktion.