8 juni 2018

Nya regler för med röntgenutrustning

Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Vårdgivare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen behöver numera anmäla sin utrustning. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019.

Vårdgivare med röntgenutrustning omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Nya föreskrifter började gälla den 1 juni 2018. Det innebär att generella tillståndet för röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen försvinner och ersätts med anmälningsplikt.

Anmälan ska göras via en e-tjänst som kommer att finnas på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats. E-tjänsten är inte klar förrän i slutet av januari 2019 och innan dess krävs ingen anmälan.

För övrig röntgenutrustning såsom panoramaröntgen och datortomografi (CBCT) samt handhållen röntgenutrustning krävs även fortsättningsvis tillstånd.

Sedan 2013 har en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS) pågått. Översynen har skett till följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området. Den 1 juni 2018 ersattes nuvarande strålskyddslag och -förordning av en ny. Samtidigt trädde nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och de nya föreskrifterna innebär att strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) genomförs i Sverige.