20 december 2017

Ny utredning om vården omfattar inte tandvården

Idag tillsatte regeringen en ny utredning ”Ordning och reda i vården”.

Utredningens uppdrag omfattar hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Vilket innebär att den inte omfattar tandvården då den regleras av Tandvårdslagen (1985:125).

Utredningen ska lämna förslag som syftar till att få bort vinstjakten ur vården samt till att skattemedel används till det de är avsedda för i hälso- och sjukvårdssektorn, d.v.s. att på ett effektivt sätt uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen.

Utredningen ska också ta hänsyn till de olika förutsättningar och regelverk som finns inom olika delar av hälso- och sjukvården. Utredningen ska komplettera redan genomförda samt pågående utredningar på området.

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 juni 2018. De delar som ska delredovisas är utgångspunkterna för mer ändamålsenliga styrsystem samt sammanställningen av skillnader i vårdutnyttjande. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 31 december 2018.

Särskild utredare är Göran Stiernstedt.