12 februari 2020

Lunchseminarium

Lunchseminarium: Konkurrensneutralitet och transparens inom tandvården

Grant Thornton har, på uppdrag av Privattandläkarna, granskat Folktandvårdens redovisningar i tio av landets regioner.

Bakgrunden till granskningen är den modell för särredovisning av tandvårdsverksamhet, som ska möjliggöra extern insyn i konkurrensförhållandet mellan offentlig och privat tandvård, som Sveriges Kommuner och Regioner låtit ta fram och som ska tillämpas av regionerna. Rapporten visar att det finns brister i regionernas tillämpning av modellen och att det finns utrymme för förbättringar som ökar transparensen.

Undersökningen presenteras av Mats Fagerlund och Johannes Liss, Grant Thornton, och kommenteras därefter av Karin Larsson, sakkunnig vid Konkurrensverket, med avslutande kommentarer från Merit Lindberg och Lars Olsson, Privattandläkarna.

Varmt välkomna till ett lunchseminarium där vi diskuterar förutsättningar för en väl fungerande tandvård.

Tid: Fredag 21 februari, kl. 12.00 – 13.00. Lunchsmörgås serveras från 11.30.
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Lokal: Rausingrummet

Anmälan senast 14 februari till info@ptl.se