24 februari 2017

Lagrådsremiss om tandvårdsstödet

Regeringen har lämnat en remiss till lagrådet. Propositionen heter Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning. I den föreslås ändringar i lagen (2008:145) om det statliga tandvårdsstödet som innebär en förstärkning av Försäkringskassans nuvarande sanktionsmöjligheter, föreläggande om förhandsprövning och innehållande av ersättning, mot vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen.