14 januari 2021

Lagar som träder ikraft 2021

Ett nytt år innebär att vissa lagar revideras och nya föreskrifter tillkommer. Nedan presenteras några nyheter i korthet.

TLV:s nya föreskrift träder i kraft den 15 januari
I maj 2020 beslutade TLV om nya föreskrifter som träder i kraft nu på fredag den 15 januari. Privattandläkarna har tidigare informerat om att förändringarna i korthet innebär att:

Ett nytt tillstånd 5032 tillförs för entandsluckor som ska behandlas med implantat där ingen av granntänderna har stora restaureringar eller kronor.
• Två nya åtgärder för avmontering samt två nya åtgärder för återmontering av implantatkonstruktioner tillförs. Därmed upphör åtgärderna 880 och 882 att gälla
• Av- och återmontering ingår inte längre i åtgärderna 883 och 884. De ska istället kunna kombineras med de nya åtgärderna för av- respektive återmontering
• En ny regel E.16 tillförs som förtydligar extraktioner i samband med ortodontibehandling
• Åtgärderna 822 och 823 förtydligas så att de gäller även permanenta partialproteser utan metallskelett.
• Nya referenspriser träder i kraft.

Läs mer om ändringarna i den nya föreskriften HSLF-FS 2020:28 här på Tandvård- och läkemedelsverkets hemsida: https://www.tlv.se/tandvard/foreskrift-om-tandvardsstodet.html

Bolagsskatten sänks
Bolagsskatten sänks till 20,6 procent för beskattningsår som börjar den 1 januari 2021 eller senare. Bakgrunden är att riksdagen fattade beslut 2018 om en successiv sänkning av bolagsskatten i två steg enligt följande:
• 2019 – 2020 till 21,4 procent.
• 2021 till 20,6 procent.

Minoritetsskyddet utökas
I syfte att göra det svårare för styrelsen i exempelvis ett aktiebolag, att motarbeta en minoritet av aktieägares insyn, så kan nu en särskild granskare/minoritetsrevisor utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på en bolags- eller föreningsstämma. En förutsättning är dock att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget står bakom ansökan.

Växa-stödet blir permanent
Från och med den 1 januari ändras bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda i det som kallas för växa-stödet. Möjligheten för vissa enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget blir permanenta. För arbetsgivare som anställt en första person före utgången av 2020 innebär förslaget inte någon skillnad mot nuvarande bestämmelser utöver att möjligheten till nedsättning inte upphör vid utgången av 2021. För att få växa-stöd så ska ruta 062 på individuppgiften för den anställda, kryssas i på arbetsgivardeklarationen som skickas in till Skatteverket.

Med vänlig hälsning
Privattandläkarna