18 oktober 2018

Korta köer till privatpraktiserande tandläkare i Halland

Sven Liljhagen intervjuas om köer och väntetider av SVT.

– En skillnad kan väl vara att den privata sektorn jobbar mycket med kunderna. Det gäller att ta hand om kunderna. Sedan vet jag inte hur patientklientelet skiljer sig åt, det är svårt att bedöma, säger Sven Liljhagen.