Kommentar till LOs artikel ”Klassklyftorna får inte synas i våra leenden”

Privattandläkarna delar LOs åsikt om att tandvården ska nå alla människor i Sverige. I dag har vi en väl fungerande tandvård som under många år har haft högst förtroende av alla samhällstjänster enligt SKI (svenskt kvalitetsindex). En förutsättning för detta är fri prissättning och etableringsfrihet. Men det finns fortsatta förbättringsområden. Det är viktigt att alla patienter själva har möjlighet att välja vilken tandläkare de vill gå till. Patienternas möjlighet att göra ett väl övervägt val genom att jämföra tandläkarnas kvalitet och priser måste förbättras.  LOs förslag om prisreglering är fel väg att gå.

Tandvårdsstödet når personer med tandvårdsbehov oavsett socioekonomisk status. Det bekräftas av en rapport som Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV)har gjort. Andra undersökningar visar även att lika stor andel avstår från tandvård som från övrig hälso-och sjukvård. Dock uppger flera av dem som avstår tandvård att de gör det på grund av ekonomiska skäl.

LO efterfrågar även fördjupad kunskap. Förra året tillsattes en statlig tandvårdsutredning som ska utreda 2008 års tandvårdsreform, vilket är positivt inför framtida diskussioner om stödets utformning. Utredningen har i uppdrag att analysera många av de frågeställningar som LO tar upp i sin artikel. Utredningen lämnas senast den 31 augusti i år och Privattandläkarna medverkar med en expert.