1 oktober 2019

Kommentar med anledning av Försäkringskassans granskning

Media har i dag (2019-10-01) rapporterat om bedrägerier i tandvården. Bakgrunden är att Försäkringskassan i samarbete med andra myndigheter genomfört en kartläggning av brottsligt utnyttjande av det statliga tandvårdsstödet.

Som Försäkringskassan konstaterar rör deras nu genomförda granskning grov ekonomisk brottslighet:
”Genom avancerade bolagskonstruktioner och bedrägerier har kriminella element försökt att brottsligt utnyttja tandvårdsstödet.”

Privattandläkarna anser att det är bra att tandvården granskas och att myndigheterna samverkar för att komma åt kriminell verksamhet. Det är också bra att myndigheterna arbetar med riktade kontroller när de misstänker fusk.

Det är dock viktigt att notera att denna granskning  handlar om grov ekonomisk brottslighet och handlar om några få oseriösa aktörer. Tandvårdsbranschen överlag fungerar väl och Försäkringskassan har vid tidigare granskningar konstaterat att det förekommer en mycket liten andel felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet.