19 april 2021

Klargörande av vaccinationsfaserna

Följande skrivelse har den 19 april skickats till Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson

Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården. Som sådan representerar vi vårdgivare inom tandvården.

I våra kontakter med regionerna har det framkommit att några av regionerna har pausat personalvaccinationerna i avvaktan på ytterligare besked från Folkhälsomyndigheten. Det har också framkommit att vissa regioner menar att Folkhälsomyndigheten förtydligat och uppdaterat sina rekommendationer för vaccination av personal. I fas 2 ingår endast personal inom somatisk slutenvård som på daglig basis deltar i omvårdnad (eller har motsvarande grad av tät och långvarig kontakt) av personer som är 65 år och äldre. Detta innebär att tandvården inte längre ingår i fas 2.

Tandvården arbetar dagligen bland annat med personer som fyllt 65 år och många äldre avstår från tandvård, vilket får stora konsekvenser på personens tandhälsa och ökar risken för infektioner i hela kroppen.

Privattandläkarna anser därför att det är av yttersta vikt att den tidigare fastlagda prioriteringsordningen kvarstår och att all vårdpersonal som arbetar patientnära ingår i fas 2.

Privattandläkarna önskar att Folkhälsomyndigheten snarast tydliggör för regionerna att den fastlagda prioriteringsordningen fortfarande kvarstår.

Med vänlig hälsning

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna