Jämtland

Sök tandläkare

Välkommen till din lokalavdelning
I Jämtland finns tre lokala representanter som har god lokal kännedom och lång erfarenhet som tandvårdsföretagare. I samverkan med Privattandläkarnas kansli bistår vi våra medlemmarna med stöd, nätverk och koordinering av t ex jourverksamheten i vårt område. Vi arbetar även aktivt med lokalt påverkansarbete.

Om du vill bidra till vårt arbete är du varmt välkommen att kontakta oss.