12 mars 2020

Information rörande covid-19 (coronavirus)

Vi har alla ett ansvar för att begränsa smittspridningen. Du som patient ska tänka på att om du har varit i högriskområde för coronasmitta de senaste två veckorna eller om du varit i kontakt med någon som smittats ska du inte besöka tandvården. Du ska heller inte besöka vårdgivaren om du har feber, hosta, andningsbesvär eller lindriga symtom på luftvägsinfektion. Avboka också din tid. Om du har symptom på coronasmitta ska du ringa 1177 för vidare information.

Vid akuta tandvårdsbesvär kontakta din vårdgivare per telefon eller mail.

Vårdgivarna inom tandvården ansvarar för att vidta åtgärder som de finner lämpliga för att begränsa spridningen av det nya coronaviruset. Vårdgivarna följer därför Folkhälsomyndighetens och de regionala enheterna för smittskydds rekommendationer rörande covid-19.

Privattandläkarna informerar också sina medlemmar löpande.