23 januari 2019

Inbjudan till Etikdagen 2019 den 15 mars

Sveriges Tandläkarförbund bjuder in till kurs

Etikdagen 2019: Lege artis och etiska riktlinjer i tandvården

Information

Antal dagar: 1 dag
Pris: 4 400 SEK inkl. moms
Tid: 15 mars, 09.30 – 17.00
Plats: Stockholm, Klara Strand

Obs! Begränsat antal platser!

Boka här

”Enligt konstens regler” – vad innebär det? Vad menas egentligen med ”beprövad erfarenhet” och var går gränsen för vår artistiska frihet? IVO, SBU, Läkarförbundet och Tandläkarförbundet, arbetar tillsammans med erfarna kliniker och experter inom etik denna dag för att ge klarhet i grumliga frågor.

Program

Läkekonst, vetenskap och beställd vård
Från folkmedicinens sedvänjor till systematisk läkarvetenskap och beprövad erfarenhet att rätt kunna utnyttja den kunskap som finns för att förebygga och behandla sjukdom.

Samtidigt – Vem har det medicinska ansvaret i svensk sjukvård idag? Hur ser läkarens individuella ansvar för patienten ut i en tid där den vårdande alltmer blivit en anonymiserad kugge i sjukvårdssystemet?

Heidi Stensmyren – Sveriges läkarförbunds ordförande, tidigare ordförande för Sveriges Yngre Läkares Förening, anestesi och intensivvårdslkare på Danderyds sjukhus och rankad som den sjätte mäktigaste personen inom svensk sjukvård.

”Avslöja dina egna fel så att färre ska dö i vården” – att våga lära av sina misstag
Han glömmer kolla blodsockret, ger inget adrenalin till en astmapatient och råkar skära hål på en urinblåsa. Christian Unge skriver om sina många misstag som läkare orsakat av kunskapsbrist, dålig handledning, stress, bristande kommunikation och svåra etiska gränsdragningar som skäl till varför fel inträffar inom vården – och blottlägger sjukvårdens fatala systemfel som vårdplatsbrist och superspecialiseringen i storstadsregionerna

Christian Unge – överläkare, forskare i global hälsa, Läkare utan gränser, universitetssjukhuset Huddinge, upphovsmakare till den medicinska podcasten Ronden och författare till ”Har jag en dålig dag kanske någon dör?

Vad säger lagen om lege artis?   ….i tandvården?
Tandvården ska liksom all hälso- och sjukvård vara patientsäker. Diagnostik och behandlingar ska vila på vetenskaplig evidens och där sådan saknas på beprövad erfarenhet. Vad ser IVO i sin tillsyn och hur kan IVO:s erfarenheter av svensk tandvård komma patienterna till nytta?

Lars Svärd – inspektör och tillsynstandläkare på Inspektionen för vård och omsorg, beteendevetarexamen, kvalitetsansvarig Praktikertjänst och tidigare Sverigechef för tandvårdskedjan Colosseum

Finns det ett glapp mellan vårdens möjligheter och vårdens resurser?
Gapet mellan vad hälso- och sjukvården kan göra och vad man har råd att göra riskerar att öka i och med en åldrande befolkning och en medicinteknisk utveckling. Har alla medborgare rätt till vård enligt konstens regler oavsett vårdresurser, livsstil och nödvändiga prioriteringar?

Lars Sandman – filosofie doktor i praktisk filosofi och professor i organisationsetik vid Linköpings Universitet med fokus på prioriteringar och etisk analys av vårdens metoder, etisk rådgivare vid TLV, SBU, Socialstyrelsen, NT-rådet och Västra Götalandsregionen.

Hur kan estetik med etik förenas?
Är det OK att avverka tandsubstans, enbart av estetiska skäl? Är estetisk tandvård verkligen tandvård och kan det ha effekt på munhygienen? Digital teknik och dagens material, ger överlägsna möjligheter att avverka minimalt för att uppnå bra resultat. Många exempel kommer visas.

Michael Karlstén – tandläkare, Dentalakademin, ackrediterad medlem i American Academy och Cosmetic Dentistry och Swedish Academy of Cosmetic Dentistry.

Kan lege artis-begreppet fortsätta vara vårdens etiska kompass på väg mot framtiden?
Dagens avslutas med en gemensam paneldiskussion. Moderator Sofia Tranaeus– tandläkare, docent, adjungerad professor, avdelningschef SBU

Etikpriset
Under dagen kommer även Sveriges Tandläkarförbunds Etikpris delas ut.