9 februari 2017

Remissvar avseende betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag SOU 2016:75

Privattandläkarnas synpunkter på förslaget
Privattandläkarna är negativa till att beskattningen på fåmansföretag ökar och menar att det får stor betydelse för möjligheten att bedriva tandvård samt för prisnivån för patienterna inom tandvården. En stor del av företagen använder sig av förenklingsregeln och en sänkning av den till 1,75 inkomstbasbelopp får väldigt stor betydelse för tandvårdsbranschen. Privattandläkarna anser även att en höjning av skatteuttaget inom gränsbeloppet till 25 procent är negativt för tandvårdsbranschen och påverkar prisnivån inom tandvården. Privattandläkarna är positiva till förslaget att ägarskiften inom och utom närståendekretsen ska behandlas lika. Privattandläkarna är även positiva till att kapitalandelskravet för att utnyttja löneunderlagsregeln avskaffas.