6 april 2021

Hyresstödet förlängs

Privattandläkarna har tidigare informerat om regeringens förslag om att återinföra det hyresstöd som man kunde få för perioden april till juli 2020. Enligt förslaget skulle stödet återinföras för månaderna januari till mars 2021. EU-kommissionen har nu godkänt stödordningen och regeringen kommer att besluta om regelverket snarast.

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, dessutom kommit överens om att förlänga hyresstödet till att även gälla perioden april till juni 2021. Innan beslut kan fattas så måste dock även detta förslag först godkännas av EU-kommissionen. Inriktningen är att ansökan om stöd för perioden april-juni kommer att kunna göras efter juni månads utgång. Det finns dock inget som hindrar att hyresvärden beviljar rabatten innan det statliga stödet betalas ut.

Hyresstödet är riktat till särskilt utsatta kundnära branscher och tandvården omfattas. Under förra ersättningsperioden utgick cirka 10 miljoner i stöd till företag verksamma inom tandvården.

Läs mer
Länsstyrelsen i Västra Götaland samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet:

Länsstyrelsen Västra Götaland

Med vänlig hälsning
Privattandläkarna