10 april 2018

Fortsatt högt förtroende för den privata tandvården

Tandvården har sedan många år haft de nöjdaste kunderna inom de områden Svenskt Kvalitetsindex undersöker och så är också fallet i årets mätning. Den privata tandvården ligger kvar på samma höga nivåer som tidigare år. Samtidigt tappar folktandvården i kundnöjdhet och gapet mellan privat och offentlig tandvård ökar.

En bidragande orsak till den privata tandvårdens höga betyg är den goda servicen. Med service avses tillgänglighet till tandvård samt bemötande och engagemang från personalen. Undersökningen visar också att 96 procent av kunderna har förtroende för sin privattandläkare.

”Högre förtroendesiffror än Privattandläkarna uppvisar går knappast att få”, konstaterar undersökningens projektledare Per Grenert.

För mer information om undersökningen, se länk till Mynewsdesk.