6 april 2020

Fortsatt högt förtroende för den privata tandvården

Svenskt kvalitetsindex (SKI) undersökning visar återigen att den privata tandvården har de nöjdaste patienterna. Kundnöjdheten sjunker förvisso något från tidigare år, men den gör det från en mycket hög nivå.

– Nio av tio patienter inom den privata tandvården känner förtroende för sin tandläkare. Förtroende är extra viktigt i kristider. Därför är det positivt att så många känner sig trygga, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Den privata tandvårdens patienter är mer nöjda än patienterna inom Folktandvården, men tandvården som helhet har mycket nöjda patienter. Den privata tandvården utmärker sig särskilt när det kommer till serviceaspekter som tillgänglighet, engagemang och lyhördhet, vilket uppskattas av patienterna.

Av alla de branscher Svenskt Kvalitetsindex årligen mäter fortsätter tandvården att ha de allra nöjdaste kunderna.

– Det är avspegling av att tandvårdsstödet fungerar som det är tänkt. Det finns ingen anledning att förändra det som fungerar. Fri etablering och fri prissättning har gett branschen förutsättningar att utveckla tandvården – i slutändan ger det nöjda patienter, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.