7 mars 2017

Förtroendet för privat tandvård i topp

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning visar att den privata tandvården har de nöjdaste kunderna. Sett över tid har upplevelsen av privat tandvård aldrig varit så bra som nu.

– Det är naturligtvis oerhört glädjande, men framförallt är det ett bevis på att våra medlemsföretag utför ett bra arbete. De privata tandvårdsföretagen levererar välfärd av mycket hög kvalitet, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Särskilt inom områden som faller inom service, som tillgänglighet, engagemang och lyhördhet, sticker den privata tandvården ut.

– Det kommer egentligen inte som någon större överraskning, eftersom våra medlemsföretag arbetar målmedvetet och fokuserat med att tillgodose patienternas behov, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Tandvården har sedan många år haft de nöjdaste kunderna inom de olika branscher som SKI undersöker. Nu ses en något större skillnad mellan tandvården och övriga branscher, vilket tyder på att tandvården stått emot nedgångar som drabbat andra branscher.

– Det visar att tandvårdsstödet fungerar som det är tänkt samt hur viktigt det är med fri etablering och fri prissättning. Det har gett branschen förutsättningar att utveckla tandvården, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Presschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se