24 september 2020

Förlängda stöd med anledning av coronaviruset

Onsdagen den 23 september biföll riksdagen regeringens proposition ”Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset”. Propositionen innebär att omställningsstödet förlängs, att tillfälliga bestämmelser gällande sjuklönekostnader med mera förlängs samt ett nytt stöd till egenföretagare.

Privattandläkarna har under en längre tid verkat för detta. Vi noterar dock och är kritiska till att villkoren för omställningsstödet skärps. De beslutade stöden löser inte den privata tandvårdens situation. Behovet av en tandvårdsakut är fortsatt stort.

Nedan följer en sammanfattning av riksdagens beslut

Förlängt omställningsstöd
Omställningsstödet förlängs att även omfatta företag som fått en minskad nettoomsättning för maj respektive juni och juli 2020 i förhållande till motsvarande månader 2019. För maj ska nettoomsättningen ha minskat med mer än 40 procent och för juni och juli ska den sammanlagda nettoomsättningen ha minskat med mer än 50 procent för att omställningsstödet ska betalas ut. Stödets förlängning förutsätter ett godkännande av Europeiska kommissionen.

Stöd till egenföretagare
Ett nytt stöd till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av covid 19. Stödet kommer att beräknas som en andel av omsättningstappet under mars–juli 2020 jämfört med motsvarande period 2019. För mars och april ska den sammanlagda nettoomsättningen ha minskat med mer än 30 procent, för maj månad ska nettoomsättningen ha minskat med mer än 40 procent och för juni och juli ska den sammanlagda nettoomsättningen ha minskat med mer än 50 procent för att stöd ska betalas ut. Stödet kommer att hanteras av Länsstyrelserna.

Tillfälliga bestämmelserna om att staten ska ersätta arbetsgivares kostnader för sjuklön förlängs.
De tillfälliga bestämmelserna om att staten ska ersätta arbetsgivares kostnader för sjuklön över normalnivån och att något läkarintyg inte behöver ges in under sjuklöneperioden förlängs till och med december 2020. Även kompensation i form av sjukpenning till försäkrade som får ett karensavdrag och kompensation till egenföretagare för de första 14 dagarna i sjukperioden förlängs till och med december 2020.

Med vänlig hälsning
Merit Lindberg
Vd
Lars Olsson
Näringspolitisk chef