15 oktober 2020

Förhandsprövande från EU-domstolen kan ha betydelse för vårdmomsen

Den 8 oktober kom EU-domstolen med ett förhandsbesked som eventuellt kan ha betydelse för den svenska vårdmomsen.

Målet i EU-domstolen (C-657/19) handlade om en tjänst som en sjuksköterska utförde genom att upprätta utlåtanden om patienters vårdbehov till en vårdkassa i Tyskland omfattas av undantag från moms (artikel 132.1 g i momsdirektivet). Domstolen kom fram till att en underleverantör under vissa förutsättningar kan omfattas av undantaget från moms. Privattandläkarna analyserar förhandsbeskedet från EU-domstolen för att se om det kan påverka moms på konsulttjänster inom tandvården.

Privattandläkarnas uppfattning är att syftet med undantaget från moms är att alla led i vården ska undantas från moms. Nuvarande tolkning av momsdirektivet innebär att delar av vården de facto momsbeläggs och fördyrar därmed tandvården.

Privattandläkarna uppmanar såväl Skatteverket, förvaltningsdomstolar och den pågående statliga utredningen om vårdmoms att noga analysera det nya förhandsbeskedet från EU-domstolen för att se om det kan ligga till grund för att moms inte ska utgå på konsulttjänster.

Merit Lindberg
Vd

Lars Olsson
Näringspolitisk chef