22 mars 2021

Den privata tandvårdens redan höga SKI-värden ökar mitt under pandemin

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) branschstudie för tandvården 2021, som presenteras i dag, visar att den privata tandvårdens kundnöjdhetsindex ökade från 79,4 till 85,0 jämfört med år 2020. Även Folktandvårdens nöjdhetsindex ökade under perioden från 70,5 till 75,9. Ett betyg över 75 pekar på stark relation mellan aktör och kund.

Skillnaden mellan den privata tandvården och folktandvården har funnits sedan mätningen började göras. Den kan i år, liksom tidigare, främst förklaras med att patienter inom den privata tandvården är mer nöjda med serviceaspekten, som utgör en del av kundupplevelsen, till exempel rörande proaktivitet och information.

Patienterna har också ett mycket högt förtroende för den privata tandvården. Hela 96 procent av patienterna har förtroende för sin privata tandläkare.

I år har SKI-mätningen även studerat hur patienterna tycker att tandvården klarat coronapandemin. Mätningen visar att patienterna tycker att tandvården hanterat pandemin på ett bra sätt. Över 90 procent av alla patienter tycker att såväl branschen som den enskilde vårdgivaren hanterat krisen bra. SKI konstaterar att tandvården har klarat coronapandemins utmaningar bäst av de branscher som SKI mätt.

SKI-mätningen är ytterligare ett bevis på att den privata tandvården fungerar bra och den visar också att den tar ett stort samhällsansvar. De enskilda vårdgivarna ger en bra service och bra information till patienterna.

Detta visar att dagens tandvårdssystem, med fri prissättning och fri etableringsrätt, kombinerar ett bra skydd mot höga kostnader för patienterna samtidigt som den ger goda förutsättningar för tandvården. Privattandläkarna kommer därför naturligtvis att fortsätta arbeta för ett tandvårdsstöd som ger förutsättningar och möjligheter för de privata vårdgivarna att bedriva en tandvård med stort fokus på patienten.

Mätningen är gjord mellan den 7-28 februari år.

SKI:s branschstudie tandvård

Merit Lindberg
Vd

Lars Olsson
Näringspolitisk chef