31 mars 2023

Debattartikel i Västerbottens-Kuriren: Tandvården behöver reformer, inte ökad offentlig styrning

”Lösningen på tandläkarbristen är inte mer styrning från det offentliga av den privata tandvården, utan politiska beslut som bidrar till att befintliga resurser kan användas mer effektivt än vad de gör i dag.” Det skriver Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna, i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren .