28 maj 2024

Debattartikel i SvD:
”Rent önsketänkande om tandvården”

”Dagens tandvårdsstöd är ett unikt ersättningssystem inom vården som leder till rimliga kostnader för såväl stat som för flertalet patienter. Stödet har gett förutsättningar för en tandvård som har förbättrat tandhälsan i alla socioekonomiska grupper och en tandvård som är mycket uppskattad av patienterna. Låt inte välfärdspopulistiska utspel äventyra den svenska tandhälsan”, skriver Michael Grate, vd, och Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna, i en slutreplik i Svenska Dagbladet.