15 augusti 2023

Debattartikel: Regeringens tänkta tandvårdsreform leder till köer

En prisreglering skulle försämra tillgången på tandvård, framför allt i de regioner där det redan i dag råder brist, skriver Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Med vänlig hälsning

Privattandläkarna