22 maj 2023

Debattartikel i Sundsvalls tidning: Fri etablering har gett Sverige en tandvård i världsklass

”Svensk tandvård är i behov av reformer. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara det som fungerar väl i dagens tandvårdssystem och rikta åtgärderna mot de mest akuta behoven – som barn- och ungdomstandvården,” skriver Anders Svensk, ordförande för Privattandläkarna lokalavdelningen i Mellersta Norrland, och Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna, i en debattartikel, i Sundsvalls Tidning.