30 januari 2023

Debattartikel i Östgöta Correspondenten

Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna, har fått en debattartikel publicerad i Östgöta Correspondenten.

”Region Östergötlands tandvårdsdirektör Anna-Carin Dahlgren vill att regionerna ges ökade möjligheter att styra över den privata tandvården i regionen (SVT Öst, 24/1). Från den privata tandvårdens sida är vi övertygade om att det är fel väg att gå. Ökad offentlig styrning av tandvården skulle inte lösa tandvårdens problem, utan tvärtemot förvärra dem.

Den privata tandvården är en förutsättning för en fungerande tandvård. Den privata tandvården behandlar nästan 65 procent av alla vuxenpatienter i Östergötland och andelen ökar ju äldre patienterna blir. Patienterna är mycket nöjda med sin tandvård.”