6 mars 2023

Debattartikel i ­Östersunds-Posten: Reformera­ ­ barn- och ungdoms­tandvården

Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna, har fått en debattartikel publicerad i Östersunds-Posten:

”Den privata tandvården är en förutsättning för att tandvården ska fungera. Den privata tandvården behandlar i genomsnitt 60 procent av alla vuxna patienter i Sverige.
I Jämtland är siffran ännu högre. I Jämtland behandlar den privata tandvården 67 procent av alla vuxenpatienter, en ökning med tio procentenheter på tio år.

Mot bakgrund av detta är det svårt att förstå vad Marcus Åsling menar med att ”privata tandvårdskliniker kan plocka russinen ur kakan och lämna de tunga patienterna till Folktandvården”.

Förutom att merparten av alla vuxna går till en privat vårdgivare så ökar andelen hur äldre patienterna blir. Äldre patienter har större tandvårdsbehov och större behov av avancerad tandvård än yngre. Detta innebär till exempel att merparten av den protetik (konstgjorda tänder) som utförs görs av privata vårdgivare.”