19 oktober 2020

Debattartikel: ”Felaktiga prioriteringar i regionalt tandvårdsförslag”

”Privattandläkarna menar att det är oansvarigt att, några månader innan en statlig utredning presenteras, genomföra ett beslut som förflyttar ansvar och finansiering från staten till regionen. Privattandläkarna anser också att reformen är illa genomtänkt då de pengar som är tänkta att lägga på ett kostnadsfritt tandhygienistbesök för alla över 65 år istället borde läggas på de grupper av personer som har särskilda behov av tandvårdsinsatser”, skriver Henrik Jonéus, ordförande för Privattandläkarna lokalavdelningen i Västra Götaland, i en debattartikel i Skaraborgs Allehanda.

Felaktiga prioriteringar i regionalt tandvårdsförslag” (Skaraborgs Allehanda)

Med vänlig hälsning

Privattandläkarna