Dalarna

Sök tandläkare

Välkommen Privattandläkarna i Dalarna

Branschorganisationen Privattandläkarna finns representerade runt om i hela Sverige. Vi har 22 lokalavdelningar som representeras av en styrelse eller lokal representant. Alla patienter som vänder sig till en privat vårdgivare som är medlem i branschorganisationen kan vända sig till Privattandvårdsupplysningen för gratis rådgivning. Därtill får de ta del av vår unika överenskommelse med Konsumentverket som reglerar förhållandet mellan vårdgivare och patient. Dessutom finns en väl etablerad förtroendenämndsverksamhet, det är en opartisk instans som löser tvister mellan vårdgivare och patienter. Liknande trygghetssystem saknas om en patient vänder sig till en privat vårdgivare som inte är medlem i Privattandläkarna.