21 februari 2019

Dags att upprätta patientsäkerhetsberättelsen

Snart är det den 1 mars, vilket innebär att du som vårdgivare ska ha upprättat en patientsäkerhetsberättelse för år 2018.

Enligt patientsäkerhetslagen så måste alla vårdgivare bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Patientsäkerhetslagen säger också att alla vårdgivare senast den 1 mars varje år ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Tanken är att en sådan ska visa hur ni har arbetat med patientsäkerheten under föregående kalenderår, vilka åtgärder som ni har vidtagit för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

Som medlem i Privattandläkarna hittar du en checklista för patientsäkerhetsberättelsen under de inloggningsbara sidorna.