17 december 2021

Coronastöd till företagare återinförs

Regeringen föreslår att omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning till följd av pandemin och omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och handelsbolag, ska återinföras för december månad. Regeringen kommer att följa utvecklingen noga och återkomma med besked i ett senare skede, om det även blir aktuellt att förlänga stöden för januari, februari och mars 2022. Regeringen föreslår också att det tillfälliga skatteanståndet, ska förlängas med ytterligare 15 månader. Regeringen avser att avsätta pengar för detta i en kommande extra ändringsbudget som kommer att överlämnas till riksdagen efter årsskiftet.

Anledningen till dessa återinföranden är den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället, som lett till att nya restriktioner införts. Enligt regeringen bygger utformningen och återinförandet av åtgärderna på en överenskommelse mellan regeringen och Moderaterna.

Läs mer här hos Länsstyrelsen.se om Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Läs mer här på Skatteverket.se om Omställningsstöd

Läs mer här på Skatteverket.se om Skatteanstånd