Nyheter

Skrivelse angående stöd gällande hyreskostnad

Följande skrivelse har den 26 mars skickats till näringsminister Ibrahim Baylan, statssekreterare Helena Markstedt, avdelningschef Carl Rosén, departementsråd Caroline Törnemo, politisk sekreterare Matilda Malmquist Glas, politisk sekreterare Erik Pedersen och politisk sekreterare Joakim Spångberg. För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som...

Läs vidare →

Skrivelse rörande behov av stödinsatser till tandvårdsbranschen

Följande skrivelse har den 20 mars skickats till finansminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren, näringsminister Ibrahim Baylan, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. En stor del av vuxentandvården i Sverige bedrivs av privata vårdgivare. De flesta är små egenföretagare med 1-3 anställda och nästan hälften har en...

Läs vidare →

Nu måste regeringen agera i momsfrågan

Som vi tidigare informerat om fattade regeringen förra veckan beslut om fördelningen av de 210 miljoner kronorna som ska kompensera vårdgivare med anledning av vårdmomsen. Regeringens beslut om kompensation omfattar, precis som vi befarade, bara vård som utförs enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det betyder att ingen vårdgivare inom tandvården, varken...

Läs vidare →

Lunchseminarium: Konkurrensneutralitet och transparens inom tandvården

Grant Thornton har, på uppdrag av Privattandläkarna, granskat Folktandvårdens redovisningar i tio av landets regioner. Bakgrunden till granskningen är den modell för särredovisning av tandvårdsverksamhet, som ska möjliggöra extern insyn i konkurrensförhållandet mellan offentlig och privat tandvård, som Sveriges Kommuner och Regioner låtit ta fram och som ska tillämpas av...

Läs vidare →

Tandpriskollens jämförelser av priser

Den 3 februari lanserade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) sin prisjämförelsetjänst för tandvård. Privattandläkarna välkomnar insatser för att stärka patienternas ställning och underlätta möjligheten att göra övervägda val av tandläkare. Privattandläkarna anser att det är bra att patienterna kan jämföra priser. Det är dock viktigt att notera att priset är en...

Läs vidare →

Pressmeddelande – Tandvården kompenseras inte för vårdmomsen

Vårdmomsen som infördes 1 juli 2019 medförde stora kostnadsökningar för privata vårdgivare inom tandvården och försvårade samtidigt möjligheten att bedriva tandvård i glesbygden. I budgetpropositionen avsatte regeringen 210 miljoner kronor till privata vårdgivare för att kompensera dem för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen. I förra veckan fattade regeringen...

Läs vidare →

Brottsligt utnyttjande av tandvårdsstödet

Media har de senaste dagarna rapporterat om bedrägerier i tandvården. Bakgrunden är en myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet. Försäkringskassan har som en del av detta arbete genomfört en kartläggning av brottsligt utnyttjande av det statliga tandvårdsstödet. Som Försäkringskassan konstaterar rör deras genomförda granskning grov ekonomisk brottslighet: ”Genom avancerade bolagskonstruktioner och...

Läs vidare →

Kommentar med anledning av Försäkringskassans granskning

Media har i dag (2019-10-01) rapporterat om bedrägerier i tandvården. Bakgrunden är att Försäkringskassan i samarbete med andra myndigheter genomfört en kartläggning av brottsligt utnyttjande av det statliga tandvårdsstödet. Som Försäkringskassan konstaterar rör deras nu genomförda granskning grov ekonomisk brottslighet: ”Genom avancerade bolagskonstruktioner och bedrägerier har kriminella element försökt att...

Läs vidare →