Pressmeddelande: Bra med åtgärder mot fusk, men reglerna får inte drabba seriösa vårdgivare

Privattandläkarna välkomnar Tandvårdsutredningens förslag att försvåra för kriminella att starta tandvårdskliniker i syfte att orättfärdigt tillskansa sig offentliga medel. Privattandläkarna anser att förslagen måste analyseras noga,  så att effekten blir den önskvärda samtidigt som byråkratin för seriösa vårdgivare blir så liten som möjligt.  Den privata tandvården fungerar bra. Utan den […]

Pressmeddelande: Bra att bedrägerier inom tandvården beivras

I media rapporteras att Ekobrottsmyndigheten väckt åtal mot två personer för välfärdsfusk kopplat till två tandläkarmottagningar. Privattandläkarna välkomnar arbetet mot fusk i välfärden. – Det är positivt att Försäkringskassan använder sig av riktade kontroller mot de vårdgivare som de misstänker missbrukar tandvårdsstödet, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef för Privattandläkarna. Privattandläkarna […]

Branschrapport 2023: Den privata tandvården tar ett stort samhällsansvar

Den privata tandvården tar ett stort samhällsansvar och utan de privata vårdgivarna skulle tandvården inte fungera, visar Privattandläkarnas branschrapport. Två tredjedelar av alla vuxna patienter går till en privat vårdgivare. Svensk vuxentandvård fungerar bra. Den privata tandvården finns över hela Sverige. 98 procent av Sveriges befolkning bor i en kommun […]

Michael Grate ny vd för Privattandläkarna

Privattandläkarna har rekryterat Michael Grate som ny vd för Privattandläkarna. Michael har lång erfarenhet av att leda verksamheter inom vård och omsorg. Han har haft omfattande personal-, budget- och resultatansvar och är van att arbeta med politiska processer. Michael är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Michael tillträder som vd […]

Pressmeddelande: Förstör inte förutsättningarna för en väl fungerande tandvård

Privattandläkarna noterar att regeringen och Sverigedemokraterna i sin presentation av förslaget till utredning om att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns inom övrig vård tagit till sig Privattandläkarnas förslag att reformer av tandvården kan genomföras via förändringar av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) och det särskilda tandvårdsbidraget […]

Debattartikel: Regeringens tänkta tandvårdsreform leder till köer

En prisreglering skulle försämra tillgången på tandvård, framför allt i de regioner där det redan i dag råder brist, skriver Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna, i en debattartikel i Dagens Samhälle. Med vänlig hälsning Privattandläkarna

Pressmeddelande: Tandvårdens organisationer kräver att barntandvården reformeras

Branschorganisationen Privattandläkarna och de två professionsorganisationerna Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges Tandhygienistförening föreslår i en skrivelse till regeringen att åldern inom barn- och ungdomstandvården sänks till 19 år, som tidigare, vilket skulle frigöra resurser till andra delar av tandvårdssystemet, där behoven är större. Den avgiftsfria tandvården till unga vuxna tar betydande […]

Debattartikel i Jämtlands tidning: Replik till Folktandvården

”De privata vårdgivarna, som behandlar en majoritet av de vuxna patienterna, tar redan ett stort samhällsansvar. De vill ofta ta barn, men det är inte så enkelt som folktandvårdens företrädare vill göra gällande. I snitt går cirka 15 procent av barnen till en privat vårdgivare i landet, vilket motsvarar andelen […]