Vinnarna i Privattandläkarna Award 2022

Under Privattandläkardagens galamiddag den 12 maj delades Privattandläkarna Award 2022 ut i tre olika kategorier. Privattandläkarna gratulerar årets pristagare! Årets tandvårdföretagPriset Årets tandvårdsföretag 2022 tilldelas ett företag som under 2021 utmärkt sig genom sitt arbete och engagemang för branschen. I år går priset till Askersundstandläkarna AB. Motiveringen lyder:”Medlemsföretaget har utmärkt […]

Pressmeddelande: Högt förtroende för den privata tandvården

Den privata tandvården står sig stark. Svenskt kvalitetsindex (SKI) undersökning visar att den privata tandvården har de nöjdaste patienterna. Samtidigt har den privata tandvårdens framgångsrika hantering av coronapandemin skapat höga förväntningar hos patienterna.  – Undersökningen visar att svensk tandvård fungerar mycket bra. Den privata tandvården är en oumbärlig leverantör av […]

Pressmeddelande: Branschrapport 2021 – Tandhälsan förbättras kontinuerligt

Svensk tandvård fungerar mycket bra och tandhälsan förbättras kontinuerligt, visar Privattandläkarnas branschrapport. Det är ett resultat av den fria prissättningen, den fria etableringsrätten och det statliga tandvårdsstödet. Ett högkostnadsskydd som kombineras med prisreglering skulle dramatiskt försämra förutsättningarna för tandvården och därmed även tandhälsan. Tandvårdsföretagen skulle bli helt beroende av statens […]

Pressmeddelande: Ovanligt med felaktiga utbetalningar inom tandvården

Felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet är ovanliga. De är ungefär på samma nivå som andelen felaktiga utbetalningar inom övriga socialförsäkringar. Detta trots att staten överlåtit administrationen av tandvårdsstödet till branschen. – Privattandläkarna anser att det är nödvändigt och bra att tandvården granskas och att myndigheterna agerar för att komma […]

Debattartikel: ”Låt barn och unga välja privata tandläkare”

Debattartikel: ”Låt barn och unga välja privata tandläkare” ”Den snedvridna konkurrensen mellan Folktandvården och privata tandläkare leder till att privata vårdgivare avstår från att bedriva barn- och ungdomstandvård. De stora förlorarna är patienterna.” Det skriver Merit Lindberg och Lars Olsson, Privattandläkarna. Läs debattartikeln i Altinget Öppna artikeln som pdf.

Pressmeddelande: En budget full av felaktiga prioriteringar

Regeringen borde tagit chansen och genomfört reformer som gynnar företagande, men väljer istället att genomföra onödiga och kostsamma reformer inom familjepolitikens område. – Budgeten är en stor besvikelse. Trots de rekordstora budgetsatsningarna på 74 miljarder kronor saknas nödvändiga reformer för Sveriges företag. Företagande är grunden för all välfärd. Regeringen hade […]

Remissvar på tandvårds­utredningen

Privattandläkarna har i dag lämnat in remissvar på Tandvårdsutredningen (När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa, SOU 2021:8). Privattandläkarna är i remissvaret starkt kritiska till förslaget om prisreglering av det föreslagna tandhälsobesöket. En prisreglering skulle få förödande konsekvenser för tandvården och leda till att tandvårdssystemet […]

Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal kunde, men ville inte

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade i sin dom 2018 att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är sådan vårdtjänst som omfattas av undantag från skatteplikt. Privattandläkarna har sedan dess verkat för att mervärdesskattelagen skyndsamt ska förtydligas så att det framgår att alla led av utförande av vård är befriade från moms. […]

Vårdmomsutredningens förslag leder till ökade kostnader för tandvården

– Utredningens förslag är en stor besvikelse. Privattandläkarna är mycket kritiska till att utredningen inte föreslår ett förtydligande av lagstiftningen som innebär att alla led i utförandet av vård är befriade från moms, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna. Enligt utredningen är det oklart hur mervärdesskattedirektivet ska tolkas och utredningen […]