Debattartikel i SvD:
”Politiskt spel kan sänka tandvården”

”Tandvårdsutredningen är politiskt högriskprojekt. I stället för ett politiskt vågspel borde de patienter som har omfattande tandvårdsbehov få bättre stöd och hjälp”, skriver Michael Grate, vd, och Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Ökad kontroll över tandvårdsektorn

Privattandläkarnas remissvar på SOU 2023:82 Ökad kontroll över tandvårdssektorn. Privattandläkarna är branschorganisationen för privata vårdgivare inom tandvården och företräder dessa inom svensk tandvård. Vi betonar att de flesta privata aktörer är seriösa och levererar högkvalitativ vård, men det finns några få kriminella och oseriösa aktörer som behöver stoppas. Vi stöder […]

Pressmeddelande: Inbjudan till Jonas Lindberg (V) att besöka den privata tandvården

Vänsterpartiets oppositionsregionråd Jonas Lindberg hävdar att de privata vårdgivarna söver barn i onödan för att tjäna pengar. Privattandläkarna bjuder därför in Jonas Lindberg att besöka medlemmen Barnspecialisttandvården Kronan. Privattandläkarna menar att Jonas Lindberg (V), oppositionsregionråd i Region Stockholm, drar förhastade, ideologiskt färgade slutsatser. Konkurrens och privata alternativ är en förutsättning […]

Debattartikel i Svenska Dagbladet: ”Underfinansiering leder till problem”

”Tandvården och inte minst barn och unga med behov gynnas dock inte av att det dras förhastade, ideologiskt färgade slutsatser utifrån ett underlag som behöver kompletteras med fakta”, skriver Michael Grate, vd för Privattandläkarna, och Lars Olsson, näringspolitisk chef, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Pressmeddelande: Svenskt Kvalitetsindex ger den privata tandvården högt betyg

Patienter i Sverige är mycket nöjda med den privata tandvården. Kundnöjdheten och prisvärdheten ökar från förra årets mycket höga betyg, visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning. –  Det är ett kvitto på att den privata tandvården fungerar mycket bra. Det finns inget tydligare bevis på en framgångsrik tandvård än patienternas uppskattning. […]

Webbinar: Branschrapport 2023

Den privata tandvården tar ett stort samhällsansvar och utan de privata vårdgivarna skulle tandvården inte fungera, visar Privattandläkarnas Branschrapport. Lars Olsson, näringspolitisk chef, presenterar Privattandläkarnas Branschrapport för 2023. Lars Olsson redogör för fakta, statistik och händelseutvecklingen inom tandvården. Efter presentationen finns det möjligheter att ställa frågor. Varmt välkomna till ett […]

Pressmeddelande: Bra med åtgärder mot fusk, men reglerna får inte drabba seriösa vårdgivare

Privattandläkarna välkomnar Tandvårdsutredningens förslag att försvåra för kriminella att starta tandvårdskliniker i syfte att orättfärdigt tillskansa sig offentliga medel. Privattandläkarna anser att förslagen måste analyseras noga,  så att effekten blir den önskvärda samtidigt som byråkratin för seriösa vårdgivare blir så liten som möjligt.  Den privata tandvården fungerar bra. Utan den […]

Pressmeddelande: Bra att bedrägerier inom tandvården beivras

I media rapporteras att Ekobrottsmyndigheten väckt åtal mot två personer för välfärdsfusk kopplat till två tandläkarmottagningar. Privattandläkarna välkomnar arbetet mot fusk i välfärden. – Det är positivt att Försäkringskassan använder sig av riktade kontroller mot de vårdgivare som de misstänker missbrukar tandvårdsstödet, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef för Privattandläkarna. Privattandläkarna […]

Branschrapport 2023: Den privata tandvården tar ett stort samhällsansvar

Den privata tandvården tar ett stort samhällsansvar och utan de privata vårdgivarna skulle tandvården inte fungera, visar Privattandläkarnas branschrapport. Två tredjedelar av alla vuxna patienter går till en privat vårdgivare. Svensk vuxentandvård fungerar bra. Den privata tandvården finns över hela Sverige. 98 procent av Sveriges befolkning bor i en kommun […]