Pressmeddelande: Branschrapport 2022 – En effektiv och jämlik tandvård

Svensk tandvård fungerar mycket bra. Tandhälsan är god och allmänhetens förtroende för tandvården är skyhögt. Fri prissättning, fri etablering och valfrihet för patienterna utgör alla förutsättningar för en väl fungerande tandvård, vilket konstateras i Privattandläkarnas branschrapport. Samtidigt är tandvården i behov av reformer. I årets branschrapport lyfter Privattandläkarna fram ett […]

Debattartikel: Tandvården har ett akut reformbehov men politiken träffar fel

Merit Lindberg, vd Privattandläkarna, och Urban Englund, lokal representant för Privattandläkarnas lokalavdelning i Gävleborg, har fått en debattartikel publicerad i Gefle Dagblad 2022-09-07: ”Det märks att det är valrörelse och trots att fem av riksdagens partier har presenterat förslag för tandvården träffar de inte rätt. Förslagen pekar alla i samma […]

Privattandläkarna kommenterar Lena Hallengren i Svd

Lena Hallengrens analys, att höga vinstmarginaler inom tandvården visar på fusk, är felaktig. Det som kännetecknar tandvårdsbranschen är den stora mångfalden av företag och framför allt den extremt stora andelen småföretagare. Vinstmarginalerna är därmed inte utstickande höga då den stora andelen småföretagare verkar under 3:12 regelverket där delar av det […]

Vinnarna i Privattandläkarna Award 2022

Under Privattandläkardagens galamiddag den 12 maj delades Privattandläkarna Award 2022 ut i tre olika kategorier. Privattandläkarna gratulerar årets pristagare! Årets tandvårdföretagPriset Årets tandvårdsföretag 2022 tilldelas ett företag som under 2021 utmärkt sig genom sitt arbete och engagemang för branschen. I år går priset till Askersundstandläkarna AB. Motiveringen lyder:”Medlemsföretaget har utmärkt […]

Pressmeddelande: Högt förtroende för den privata tandvården

Den privata tandvården står sig stark. Svenskt kvalitetsindex (SKI) undersökning visar att den privata tandvården har de nöjdaste patienterna. Samtidigt har den privata tandvårdens framgångsrika hantering av coronapandemin skapat höga förväntningar hos patienterna.  – Undersökningen visar att svensk tandvård fungerar mycket bra. Den privata tandvården är en oumbärlig leverantör av […]

Pressmeddelande: Branschrapport 2021 – Tandhälsan förbättras kontinuerligt

Svensk tandvård fungerar mycket bra och tandhälsan förbättras kontinuerligt, visar Privattandläkarnas branschrapport. Det är ett resultat av den fria prissättningen, den fria etableringsrätten och det statliga tandvårdsstödet. Ett högkostnadsskydd som kombineras med prisreglering skulle dramatiskt försämra förutsättningarna för tandvården och därmed även tandhälsan. Tandvårdsföretagen skulle bli helt beroende av statens […]

Pressmeddelande: Ovanligt med felaktiga utbetalningar inom tandvården

Felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet är ovanliga. De är ungefär på samma nivå som andelen felaktiga utbetalningar inom övriga socialförsäkringar. Detta trots att staten överlåtit administrationen av tandvårdsstödet till branschen. – Privattandläkarna anser att det är nödvändigt och bra att tandvården granskas och att myndigheterna agerar för att komma […]

Debattartikel: ”Låt barn och unga välja privata tandläkare”

Debattartikel: ”Låt barn och unga välja privata tandläkare” ”Den snedvridna konkurrensen mellan Folktandvården och privata tandläkare leder till att privata vårdgivare avstår från att bedriva barn- och ungdomstandvård. De stora förlorarna är patienterna.” Det skriver Merit Lindberg och Lars Olsson, Privattandläkarna. Läs debattartikeln i Altinget Öppna artikeln som pdf.