2 oktober 2019

Brottsligt utnyttjande av tandvårdsstödet

Media har de senaste dagarna rapporterat om bedrägerier i tandvården. Bakgrunden är en myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet. Försäkringskassan har som en del av detta arbete genomfört en kartläggning av brottsligt utnyttjande av det statliga tandvårdsstödet.

Som Försäkringskassan konstaterar rör deras genomförda granskning grov ekonomisk brottslighet:
”Genom avancerade bolagskonstruktioner och bedrägerier har kriminella element försökt att brottsligt utnyttja tandvårdsstödet.”

Detta handlar inte om riktiga tandläkare utan kriminella aktörer som i många fall inte ens bedrivit någon tandvård. Detta är aktörer som är nära knutna till annan typ av brottslighet som genom målvakter, företag som bara finns på pappret och med hjälp av låtsaspatienter tömmer tandvårdsförsäkringen och vårt välfärdssystem på pengar. Det är samma teknik som vi tidigare sett inom andra branscher, t.ex. gällande ROT och RUT.

Det är nödvändigt och bra att Försäkringskassan fångar upp den här typen av grova bedrägerier.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna