24 november 2023

Branschrapport 2023: Den privata tandvården tar ett stort samhällsansvar

Den privata tandvården tar ett stort samhällsansvar och utan de privata vårdgivarna skulle tandvården inte fungera, visar Privattandläkarnas branschrapport. Två tredjedelar av alla vuxna patienter går till en privat vårdgivare.

Svensk vuxentandvård fungerar bra. Den privata tandvården finns över hela Sverige. 98 procent av Sveriges befolkning bor i en kommun med minst en privat vårdgivare. Tandhälsan bland vuxna i samtliga socioekonomiska grupper har stadigt förbättrats sedan det statliga tandvårdsstödet infördes 2008. Det är därför viktigt att tandvårdsutredningen om ett förstärkt högkostnadsskydd tar hänsyn till de faktorer som utgör grunden för en framgångsrik tandvård.

– Siffrorna talar klarspråk. Den privata tandvården utför två tredjedelar av all tandvård på vuxna patienter. Det är samhällsnytta, välfärd och samhällsansvar omvandlat i praktiken. Risken är att allt det förstörs av stora reformer, som kraftigt förändrar villkoren för tandvårdsbranschen. Privattandläkarna deltar gärna i samtal och dialog om vilka åtgärder som behövs för att en fungerande tandvård ska bli än bättre. Vi är dock övertygade om att den fria prissättningen, fri etablering och patientens fria val kommer att vara nödvändiga ingredienser även i morgondagens tandvårdsstöd för vuxna, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.

Privattandläkarnas branschrapport redogör för fakta, statistik och händelseutvecklingen inom tandvården. Branschrapporten utkommer årligen och är den nionde i ordningen.

Läs mer: Branschrapport 2023

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Verksamhetsanalytiker
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige.
Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation.
Privattandläkarna företräder cirka 1 200 medlemsföretag.
Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se