3 november 2020

Beslut om skärpta allmänna råd i ytterligare tre regioner

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Örebro, Jönköping och Hallands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd i dessa regioner.

Notera att beslutet inte omfattar nödvändig närkontakt som t ex vårdbesök. Beslutet gäller till och med den 24 november 2020, men kan förlängas.

Socialstyrelsen har idag släppt en rapport om effekter av covid-19 på besök i tandvården. Resultaten tyder sammanlagt på att det kan finnas en risk för uppdämda vårdbehov i vissa regioner och i vissa patientgrupper, som exempelvis äldre, de med sämre socioekonomiska förutsättningar och de med sämre tandhälsa. Socialstyrelsen uppmanar till besök hos tandvården, eftersom försämrad munhälsa leder till försämrad hälsa i övrigt.

Sammantaget råder det nu beslut om skärpta allmänna råd i åtta av 21 län/regioner: Örebro, Jönköping, Halland, Stockholm, Västra Götaland, Östergötland, Skåne och Uppsala.

För mer information se Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-jonkopings-lan-hallands-lan-och-orebro-lan/

Socialstyrelsens rapport: https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/farre-har-besokt-tandvarden-under-pandemin/

Med vänlig hälsning

Privattandläkarna