19 oktober 2020

Beslut om förlängt omställningsstöd

EU-kommissionen har godkänt det förlängda omställningsstödet för maj, juni och juli. Efter godkännandet har regeringen fattat beslut och förlängningen träder i kraft den 19 oktober. Regeringen arbetar vidare med stödet för juni och juli till de allra största företagen.

Stöd för maj kommer kunna ges till företag som har haft minst 40 procent lägre omsättning i maj 2020 jämfört med maj 2019. Stödet för maj ges med maximalt 75 miljoner kronor per företag.

Stöd för juni och juli kommer kunna ges till företag som har tappat minst 50 procent i omsättning i juni och juli 2020 jämfört med samma månader 2019. Juni och juli beräknas som en stödperiod.

I ett första steg har regeringen ansökt om och fått beviljat att ge stöd för juni och juli med som mest 8 miljoner kronor per företag och arbetar vidare med ett stöd överstigande 8 miljoner. Orsaken till förfaringsättet är att högre stöd än 8 miljoner är att EU-kommissionen kräver en annan beredning för dessa. Företag som beräknar att de senare kommer att ansöka om ett högre belopp än 8 miljoner kronor för juni och juli kan dock redan nu ansöka om stödet upp till 8 miljoner kronor.

Ansökan om omställningsstöd för månaderna maj, juni och juli är öppen mellan den 19 oktober och den 30 november och görs via Skatteverket.

Lars Olsson
Näringspolitisk chef