31 januari 2020

Beslut från regeringen

Beslut från regeringen om fördelningen av de 210 miljoner kronor som utgår som kompensation för vårdmomsen

Regeringen har nu beslutat om fördelningen av de 210 miljoner kronor som utgår som kompensation för vårdmomsen. Privattandläkarna har i nuläget svårt att se hur statsbidraget kommer att kompensera för ökade kostnader för tandvård som bedrivs inom det statliga tandvårdsstödet, då syftet är att regionerna ska kunna omförhandla ingångna befintliga avtal med de privata vårdgivare som drabbats.

Privattandläkarna återkommer med mer information framöver.

”Statsbidraget syftar till att regionerna ska kunna omförhandla ingångna befintliga avtal med de privata utförare som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och som har fått ökade kostnader för bemanning inom den aktuella regionen.”