Debattartikel i SvD:
”Rent önsketänkande om tandvården”

”Dagens tandvårdsstöd är ett unikt ersättningssystem inom vården som leder till rimliga kostnader för såväl stat som för flertalet patienter. Stödet har gett förutsättningar för en tandvård som har förbättrat tandhälsan i alla socioekonomiska grupper och en tandvård som är mycket uppskattad av patienterna. Låt inte välfärdspopulistiska utspel äventyra den […]

Vinnarna i Privattandläkarna Award 2024

Under Privattandläkardagens galamiddag den 17 maj delades Privattandläkarna Award ut i tre olika kategorier. Årets tandvårdsföretagPriset Årets tandvårdsföretag 2024 tilldelas ett företag som under 2023 utmärkt sig genom sitt arbete och engagemang för branschen. I år går priset till: RT-Holding AB som driver S:t Petri Tandvård i Lund. Motiveringen lyder:”Pristagaren […]

Debattartikel i SvD:
”Politiskt spel kan sänka tandvården”

”Tandvårdsutredningen är politiskt högriskprojekt. I stället för ett politiskt vågspel borde de patienter som har omfattande tandvårdsbehov få bättre stöd och hjälp”, skriver Michael Grate, vd, och Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Ökad kontroll över tandvårdsektorn

Privattandläkarnas remissvar på SOU 2023:82 Ökad kontroll över tandvårdssektorn. Privattandläkarna är branschorganisationen för privata vårdgivare inom tandvården och företräder dessa inom svensk tandvård. Vi betonar att de flesta privata aktörer är seriösa och levererar högkvalitativ vård, men det finns några få kriminella och oseriösa aktörer som behöver stoppas. Vi stöder […]

Pressmeddelande: Inbjudan till Jonas Lindberg (V) att besöka den privata tandvården

Vänsterpartiets oppositionsregionråd Jonas Lindberg hävdar att de privata vårdgivarna söver barn i onödan för att tjäna pengar. Privattandläkarna bjuder därför in Jonas Lindberg att besöka medlemmen Barnspecialisttandvården Kronan. Privattandläkarna menar att Jonas Lindberg (V), oppositionsregionråd i Region Stockholm, drar förhastade, ideologiskt färgade slutsatser. Konkurrens och privata alternativ är en förutsättning […]

Debattartikel i SvD:
”Underfinansiering leder till problem”

”Tandvården och inte minst barn och unga med behov gynnas dock inte av att det dras förhastade, ideologiskt färgade slutsatser utifrån ett underlag som behöver kompletteras med fakta”, skriver Michael Grate, vd för Privattandläkarna, och Lars Olsson, näringspolitisk chef, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Pressmeddelande: Svenskt Kvalitetsindex ger den
privata tandvården högt betyg

Patienter i Sverige är mycket nöjda med den privata tandvården. Kundnöjdheten och prisvärdheten ökar från förra årets mycket höga betyg, visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning. –  Det är ett kvitto på att den privata tandvården fungerar mycket bra. Det finns inget tydligare bevis på en framgångsrik tandvård än patienternas uppskattning. […]

Privattandläkardagen 2024 – inbjudan externa gäster

Privattandläkardagen och årsmöte 17 maj 2024 Privattandläkardagen är årets viktigaste evenemang för tandvårdsbranschen den äger rum fredag den 17 maj på Operaterrassen, Stockholm. AnmälanAnmälan dig här sista anmälningsdatum är den 26 april. Inbjudan och program Jag önskar dig varmt välkommen! Karl Björnsson, ordförandeSveriges Privattandläkarförening

Webbinar: Branschrapport 2023

Den privata tandvården tar ett stort samhällsansvar och utan de privata vårdgivarna skulle tandvården inte fungera, visar Privattandläkarnas Branschrapport. Lars Olsson, näringspolitisk chef, presenterar Privattandläkarnas Branschrapport för 2023. Lars Olsson redogör för fakta, statistik och händelseutvecklingen inom tandvården. Efter presentationen finns det möjligheter att ställa frågor. Varmt välkomna till ett […]

Pressmeddelande: Bra med åtgärder mot fusk, men reglerna får inte drabba seriösa vårdgivare

Privattandläkarna välkomnar Tandvårdsutredningens förslag att försvåra för kriminella att starta tandvårdskliniker i syfte att orättfärdigt tillskansa sig offentliga medel. Privattandläkarna anser att förslagen måste analyseras noga,  så att effekten blir den önskvärda samtidigt som byråkratin för seriösa vårdgivare blir så liten som möjligt.  Den privata tandvården fungerar bra. Utan den […]