11 april 2017

Att jämställa tandvården med övrig sjukvård hotar kvaliteten

 Privattandläkarna menar att det vore olyckligt att i grunden förändra ett väl fungerade tandvårdssystem och flytta ansvar från stat till landsting.