26 mars 2021

Arbetsmiljöverket inspekterar bland annat tandvården

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på branscher som befinner sig i farozonen för smittspridning av covid-19.

Arbetsmiljöverket fokuserar den riktade tillsynen på branscher där det sker många mänskliga kontakter, branscher där det är svårt att hålla rekommenderat avstånd till varandra och där hemarbete inte är möjligt.

Arbetsmiljöverket började med att inspektera skolor och större byggprojekt. Från och med denna vecka kommer de även att inspektera tandvården, spårbunden kollektivtrafik, färjetrafik samt viss handel. Inspektionen kommer att ske på distans via till exempel videolänk eller telefon. Totalt ska Arbetsmiljöverket inspektera cirka 2 000 arbetsplatser.

Om ni blir kontaktade av Arbetsmiljöverket kan ni vända er till Privattandläkarnas kansli för rådgivning innan inspektionen.

Arbetsmiljöverkets stöd i arbetsmiljöarbetet under covid-19-pandemin

Med vänlig hälsning
Privattandläkarna