28 februari 2019

Anmälningsplikten för röntgenutrustning senareläggs till den 9 april 2019

Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kommunicerat att vissa verksamheter, bland annat vårdgivare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen, blir anmälningspliktiga från och med den 29 januari 2019. Myndigheten har beslutat att senarelägga detta datum till den 9 april 2019.

Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och en ny strålskyddsförordning att gälla. Samtidigt trädde Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter i kraft och därmed infördes anmälningsplikt för en del verksamheter. Anmälningsplikten för vissa verksamheter skulle börja tillämpas den 29 januari 2019 men detta har nu senarelagts till den 9 april. Anledningen är att regeringen först måste besluta om ändringar i avgiftsförordningen.

Anmälningsplikten gäller för de verksamheter som inte tidigare har behövt ett individuellt tillstånd. De kommer sedan ha tre månaders tidsfrist innan anmälan ska ha gjorts. Senast den 9 april 2019 ska de ha inkommit med anmälan. Anmälan kommer att kunna göras på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.