25 november 2020

Angående svar på skrivelse om tandvårdsakut, S2020/07867

Följande skrivelse har den 25 november skickats till Socialminister Lena Hallengren

Privattandläkarna mottog den 13 november ett svar på vår skrivelse angående behovet av en tandvårdsakut.

Privattandläkarna är mycket kritiska till att regeringen inte har för avsikt att föreslå en tandvårdsakut för riksdagen.

Den privata tandvården har till och med sista september i år tappat cirka 1,6 miljarder i omsättning. Även med hänsyn till de stöd den privata tandvården fått del av är omsättningstappet fortfarande över en miljard kronor. Det är ett avsevärt tapp för en bransch som årligen omsätter totalt cirka 14 miljarder kronor och läget för flera vårdgivare är allvarligt. Under oktober var antalet patienter ungefär det samma som antalet patienter under oktober i fjol, men mycket talar för att många nu återigen avstår från att besöka tandvården.

I en medlemsundersökning som Privattandläkarna genomförde under augusti månad i år uppgav 7 procent av de som svarade på undersökningen att de överväger rekonstruktion, nedläggning eller konkurs. Om detta skulle bli verklighet skulle det få en betydande påverkan på tillgången till tandvård och trycket på en i grunden redan hårt belastad folktandvård skulle öka.

Folktandvården kan erhålla nödvändigt stöd från region. Till exempel har både region Stockholm och region Skåne beslutat om kapitaltäckningsgarantier för folktandvården, vilka i nämnda regioner bedrivs i bolagsform. Den privata tandvården kan inte få stöd från regionerna. Därför behövs det en statlig tandvårdsakut för den privata tandvården.

Med vänlig hälsning

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna