19 juni 2019

Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd träder i kraft 15 januari 2020

Nu är den nya föreskriften om statligt tandvårdsstöd som träder ikraft den 15 januari 2020 beslutad. TLV har bland annat beslutat om att införa nya åtgärder för kirurgisk behandling av parodontit och periimplantit, ny åtgärd för omfattande preprotetisk friläggning med lambå och ny åtgärd för läkdistans när en implantatkonstruktion inte kan återmonteras i samband med behandling av periimplantit eller teknisk komplikation.

Föreskriften går att beställa eller trycka ut från TLV:s hemsida.