14 februari 2017

Arbetsförmedlingen spår fortsatt brist på tandläkare

I prognosen ”Var finns jobben – bedömning för 2017” visas en brist på tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Bedömningen är att det råder påtaglig brist på tandläkare och tandsköterskor och viss brist på tandhygienister.